Godt nytår fra borgmester Hans Toft - Gentofte Kommune

Godt nytår fra borgmester Hans Toft

Borgmesteren sender en hilsen til alle i Gentofte Kommune med ønsker om et godt nytår.

Et nyt år er på vej og sikkert er det, at vi i Gentofte Kommune vil få endnu et år med højt aktivitetsniveau og mange nye initiativer og tiltag. Ambitionsniveauet er som altid højt, og vi vil fortsætte med at udfordre os selv, så der kan ske en fortsat udvikling af både vores serviceydelser og nye tilbud til alle i Gentofte Kommune.

De senere år har Danmark, som resten af verden, været præget af krisen. Gentofte Kommune har også mærket den, og vi har måttet handle ved at foretage nødvendige økonomiske tilpasninger og effektiviseringer for at bevare en sund og solid økonomi. Det er lykkes på trods af, at vi er ramt af den urimelige udligningsreform, som i 2014 og frem betyder, at vi skal lægge 75 mio. kr. mere om året til resten af landets kommuner. Eller med andre tal – 48,7 pct. af vores indkomstskatter, svarende til 2,2 mia. kr. som går ud af kommunen.

Med den brede budgetaftale kommunalbestyrelsen vedtog i oktober, har vi sikret Gentofte Kommune en fortsat solid økonomi i årene frem. Konkret sikrer vi, at Gentofte fortsat har en høj service og fortsat landets laveste beskatning. Og samtidig er der plads til en række nye initiativer og fortsættelse af allerede vedtagne projekter.

Det bliver den nye kommunalbestyrelse, som skal udmønte de allerede vedtagne og nye projekter. Vi skal i kommunalbestyrelsen fortsætte den konstruktive dialog, der har kendetegnet arbejdet i mange år, og som har gjort det muligt at træffe kvalificerede og fremadrettede beslutninger. 

Vi har valgt at oprette et nyt udvalg, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Udvalget skal styrke det gode arbejde, der er i gang i forhold til erhvervsliv og øget beskæftigelse især i forhold til de unge. En anden fornyelse bliver, at turisme bliver et mere prioriteret område under Kultur- og Fritidsudvalget. 

Den første opgave for den nye kommunalbestyrelse bliver at udmønte en række initiativer fra budgetaftalen. Blandt andet skal indsatsen for borgere med handicap og psykisk sygdom styrkes, lærere og skoleledere skal have et kompetenceløft i forbindelse med indførelsen af folkeskolereformen, og vi skal have fortsat fokus på digitalisering i forbindelse med bl.a. velfærdsteknologi og borgerservice. Og så er der de kommende års store ud– og ombygningsprojekt, som skal modernisere institutioner og boliger på Bank-Mikkelsens Vej for borgere med handicap.

Vi fortsætter samtidig med modernisering og vedligeholdelse af kommunens bygninger – på skoler, daginstitutioner, fritidsområdet, ældreområdet og boliger, og med de planlagte nyanlæg, blandt andet Gentofte Sportspark, Skovshoved Havns udvidelse, skateranlæg og skaterhal, musikbunkeren i Bernstorffsparken samt de mange aktiviteter inden for idrætslivet.

Vi er en attraktiv kommune og er et godt sted at bo, leve og arbejde. Og sammen med det høje service- og aktivitetsniveau har vi også landets laveste beskatning og en sund og solid økonomi. Det skal vi holde fast i.

Og så skal vi fortsætte med at arbejde sammen om at bevare og udvikle muligheder og tilbud på tværs i kommunen.

Jeg ønsker alle et godt og lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen

Hans Toft

Borgmester

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,