Oversvømmelse i Hellerup og Skovshoved - Gentofte Kommune

Oversvømmelse i Hellerup og Skovshoved

Som følge af stormen er Hellerup Havn og Skovshoved Havns sydlige del oversvømmet af vand fra Øresund. Flere veje og grunde på kommunens kyststrækning står også under vand.

Gentofte Kommune overvåger udviklingen og arbejder blandt andet med oprydning på vejene, så vandet får bedst mulige betingelser for at løbe væk.

Ifølge DMI’s prognose vil vandet stige frem mod midnat fredag, hvorefter det vil forsvinde langsomt. Det betyder, at der formentlig vil gå et døgn efter vandet har toppet til det er helt væk.

Udviklingen i vandstanden kan følges på DMI’s hjemmeside om målinger af vandstand. 

Vær opmærksom på, at vejene kan være glatte. Nordsjællands Politi beder om, at der udvises stor forsigtighed, når man færdes i kystområderne. Følg udviklingen på Nordsjællands Politis hjemmeside.

Der er strømafbrydelse flere steder i Hellerup. Vi henviser til DONG Energy for yderligere information: Se DONG Energys side om strømafbrydelser.

Kommunens indsatsleder og politiet har fundet det nødvendigt at genhuse beboerne i kollektivboligerne i Strandlund i Charlottenlund. Læs nyhed om Strandlund.

Hvad kan du gøre?

Hvis der trænger vand ind i dit hus, opfordrer Gentofte Kommune til at:

  • fjerne værdier fra rum, hvor vandet trækker ind
  • sikre at der er fri passage i afløb
  • hvis muligt hjælpe med at holde kloakafløb fri for blade og andet, der kan forhindre vandet i at løbe væk
  • du kontakter eget forsikringsselskab.

Find flere gode råd på Beredskabsstyrelsens side Hjælp til selvhjælp.

Ansvarlig for siden:

Kommunikation
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,