Rydning af tagrør og oprensning af kanal i Gentofte Sø - Gentofte Kommune

Rydning af vækster og oprensning af kanal i Gentofte Sø

Park og Vej rydder tagrør og trævækst omkring holmene og langs søens vestbred. Derudover oprenses kanalen langs holmene, så det igen er muligt at sejle igennem med en robåd.

Stemningsbillede fra Gentofte Sø

Rydningsarbejdet starter i december 2013 og færdiggøres i januar- februar 2014.

Tagrørene omkring holmene i Gentofte Sø skal holdes nede for at undgå, at holmene vokser sammen, og for at forhindre at rørene vokser længere ud i søen.

Derudover vokser der pilekrat i yderkanten af holmene, som også skal fjernes for at imødegå den naturlige tilgroning.

Kanalen mellem søens vestbred og holmene oprenses, så det igen er muligt at sejle igennem med en robåd. I forbindelse med oprensningen ryddes udvalgte træer langs kanalen.

Gentofte Sø er udpeget som Natura 2000-område, og der blev i 2012 udarbejdet en udviklingsplan for området. Udviklingsplanen rummer en række indsatser, som skal udføres for at understøtte naturindholdet i og ved Gentofte Sø. Rydningsarbejdet er en del af udviklingsplanen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Park og Vej, Gentofte Kommune på park-vej@gentofte.dk