Tilbageflytning til Strandlund - Gentofte Kommune

Tilbageflytning til Strandlund

Alle beboere i plejeboligerne i Strandlund er nu tilbage i deres boliger.

Fredag eftermiddag og aften ramte stormfloden Strandlund i Charlottenlund. Vand fra Øresund trak ind i både en række boliger og i bebyggelsens teknikrum.

Det betød, at varme og strøm blev afbrudt fredag aften, og at Gentofte Kommune måtte genhuse beboerne fra plejeboligerne og fra ejerboligerne i Strandlund.

Alle beboerne fra plejeboligerne er nu vendt tilbage til deres boliger, som igen har fået strøm og varme. Dagcentret Vennerslund er lukket pga. vandskade. Gæster på Vennerslund er i stedet velkomne på Dagcentret Tværbommen.

18 ejerboliger har så store vandskader, at det vil vare 2-3 måneder, før beboerne kan vende hjem. Kommunen har genhuset disse beboere frem til tirsdag. Ejerne skal fremadrettet selv finde genhusning. Kommunen har mulighed for at bistå med genhusning, hvis en borger ikke selv har økonomisk mulighed for at løse sit genhusningsbehov. Beboerne opfordres til at tage kontakt til eget forsikringsselskab og Stormrådet.

Ansvarlig for siden:

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,