Forslag til Kommuneplan 2013 - Gentofte Kommune

Forslag til Kommuneplan 2013 i høring

Kom med dine forslag og synspunkter inden den 19. marts 2013.

Kommunalbestyrelsen sender nu forslag til Kommuneplan 2013 i høring. Det er Kommunalbestyrelsens mål, at kommunen skal bevares og udvikles som en attraktiv kommune til glæde for borgernes livskvalitet her og nu og til glæde for kommende generationer.

Kommuneplanen er den fysiske plan for Gentofte Kommune

Kommuneplanen udstikker retningslinjer for den overordnede fysiske udvikling, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde for i de kommende 12 år. Dvs. hvordan skal kommunen udvikle sig, hvor er der særlige natur- og kulturværdier vi skal passe på og styrke, og hvordan tager planlægningen bedst hensyn til kommunens rige kulturarv, herunder de mange bevaringsværdige bygninger og anlæg. Samtidigt skal planlægningen også håndtere de forandringer, der sker i samfundet. Med udgangspunkt i bl.a. kommunens sundhedspolitik, trafikpolitik, og idræts- og bevægelsespolitik samt Grøn Strukturplan skal der sikres gode muligheder for en sund og aktiv livsstil.

Visioner og fokusområder

Visionen for Gentofte- ”et godt sted at bo, leve og arbejde” er, at kommunen fortsat vil være kendt for det høje serviceniveau, en lav beskatning og en sund økonomi – og at være den veldrevne kommune, der har kvalitet, effektivitet og fornyelse for øje, når opgaverne løses.

For borgere og virksomheder giver Gentoftes centrale beliggenhed mange muligheder, f.eks. infrastrukturmæssigt og kulturelt. Kommunens attraktion er nærheden til by, søer, skove, strand og hav, det rige kulturliv samt fritidsmulighederne, den righoldige kulturarv, de gode indkøbsstrøg og de sociale forhold. Det er en ramme som Kommunalbestyrelsen fortsat vil sikre er til stede.

I forslag til Kommuneplan 2013 er der fortsat fokus på grøn struktur, planer for kommunens bydele og kulturarv, som var fokusområder i Kommuneplan 2009. Herudover tilføjes nye fokusområder som Byens rum – bevægelse, æstetik og arkitekturpolitik, trafikale udfordringer, detailhandel, klimaforandringer og bæredygtig udvikling.

Høring

Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år og da den gældende kommuneplan blev vedtaget i 2009 skal den derfor revideres i 2013. Forslag til Kommuneplan 2013 er i høring fra den 22. januar til den 19. marts 2013.

Læs mere om Forslag til Kommuneplan 2013 og indsend bemærkninger her.

Kontaktperson

Arkitekt Ida Kragstrup - Telefon direkte 39 98 31 03.

Her kan planen fås

Planen kan hentes på Gentofte Rådhus i Kommuneservice og kommunens biblioteker eller tilsendes pr. post ved henvendelse på tlf. 39 98 37 10. 

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,