Arbejdet under asfalten kommer på landkortet - Gentofte Kommune

Arbejdet under asfalten kommer på landkortet

Jorden under asfalten skjuler et virvar af vandrør, fjernvarmerør, telefonkabler, kloakrør og andre ledninger, som der er mere eller mindre styr på. Det er nemlig ikke alle rør, som er plottet ind på kort over jorden under asfalten.

Men det skal der nu rådes bod på. For når Gentofte Fjernvarme alligevel graver op mange steder i Gentofte Kommune, så tager GIS-medarbejder Sigrid Vinter ud og måler rørene ind og laver nye kort over jorden under os.

”Kortene indeholder et væld af forskellige oplysninger.  De viser fx størrelsen og dybden af de rør, der er gravet ned, hvilket materiale, de er lavet af, hvornår de er lagt ned og af hvem. Kortene kan bruges til fx at beregne kapaciteten i fjernvarmenettet, for at finde brønde og aflukninger og for at genfinde ledninger ved senere genopgravninger”, fortæller Sigrid Vinter.

Andre firmaer, der arbejder under asfalten, er naturligt interesserede i at vide, hvor ledninger ligger, så de kan undgå at grave ind i dem. Hvis en ledning bliver beskadiget, og vandet løber ud, kan kortene vise, hvordan vandet kan lukkes til mindst gene borgerne.

I takt med udbygningen bliver kortene mere og mere detaljerede. Målet er, at når udbygningen er færdig i 2026, så har Gentofte Fjernvarmen et fuldstændigt overblik over ledningsnettet. Borgere, der fx skal bygge om, kan kontakte kommunen og få oplyst, hvad der gemmer sig under græsplænen.Ansvarlig for siden:

Fjernvarme
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988210,