Løs hund ved Gentofte Sø angriber gæslinger - Gentofte Kommune

Løs hund ved Gentofte Sø angriber gæslinger

Unge gæslinger er lette ofre for løsgående hunde ved Gentofte Sø, og den 27. maj gik det ud over tre gæslinger, der blev spist af en fritgående hund.

Gæs på Gentofte Sø

Det er ifølge Hundeloven og reglementstavlerne ikke tilladt at medbringe løse hunde i de kommunale grønne områder. Blandt andet ved Gentofte Sø overtrædes dette forbud desværre jævnligt.

Park og Vej opfordrer alle hundeejere til, at hundene holdes i snor, så der ikke opstår konflikter med områdets øvrige besøgende, og så fuglebestandene får fred til at yngle.

Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte Park og Vej på park-vej@gentofte.dk eller på telefon nummer 39 98 81 00.