Hvordan har du det? - Gentofte Kommune

Hvordan har du det?

2.450 tilfældigt udvalgte borgere i Gentofte Kommune har en sjælden mulighed for at påvirke sundhedsindsatserne i kommunen ved at deltage i regionens omfattende undersøgelse ”Hvordan har du det? 2013”.

Resultaterne skal bruges til at danne en sundhedsprofil og give et bedre grundlag for at skræddersy fremtidens indsatser.

Udvalgte borgere har modtaget et brev og et spørgeskema fra Region Hovedstaden med et spørgeskema om trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne. Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen. En høj svarprocent er meget vigtig for at opnå pålidelige resultater. Alle besvarelser vil blive behandlet fortroligt, så ingen enkeltpersoner vil kunne genkendes i forbindelse med undersøgelsen.

Mest mulig sundhed for pengene

Det er tredje gang Danmarks hidtil største undersøgelse gennemføres. Resultaterne bruges til at udarbejde sundhedsprofiler for regionen og de enkelte kommuner. For Gentofte Kommune er sundhedsprofilen et vigtigt redskab, der indgår i planlægningen af fremtidige forebyggelses- og behandlingstilbud og i evalueringen af eksisterende tilbud. På den måde sikrer Gentofte Kommune, at borgerne får mest mulig sundhed for pengene.

Formanden for Socialudvalget Kirsten Kierkegaard udtaler:

"Hvis vi skal kunne hjælpe borgerne og målrette forebyggelsesindsatsen, så er det utroligt vigtigt, at borgere tager sig tid til at svare på spørgeskemaet. Med borgernes svar i hånden kan vi målrette indsatsen til dem, der har det største behov".

Gentofte Kommune har bl.a. brugt resultaterne fra den sidste spørgeskemaundersøgelse til at igangsætte motionsaktiviteter for forskellige målgrupper og forebyggende tiltag i forhold til type-2 diabetes.

Ansvarlig for siden:

Forebyggelse og Sundhedsfremme
Emmasvej 8, 2920 Charlottenlund, 39983051,