Parkeringszone ved Hellerup Station udvides - Gentofte Kommune

Parkeringszone ved Hellerup Station udvides

Gentofte Kommune indfører nu parkeringsrestriktioner på den sydligste del af Henningsens Allé, dvs. ved husnumrene 1-17 og 2-12.

Det betyder, at det fremover kun er tilladt at parkere i maksimalt 30 minutter mellem kl. 7-10 og 16-18 på hverdage som i resten af parkeringszonen ved Hellerup Station.

 

Den nye parkeringszone gælder fra mandag den 11. marts 2013

 

Parkeringszonen ved Hellerup Station udvides til den sydligste del af Henningsens Allé. Vejens beboere og erhvervsdrivende undtages for parkeringsrestriktionerne gennem en gratis licensordning. Du kan læse mere om licens­ordningen og se parke­ringszonens nye geografiske udstrækning på www.gentofte.dk/parkering.

 

Parkeringszonen udvides på opfordring af beboerne på Henningsens Allé. Antallet af parkerede biler på Henningsens Allé er steget, efter at der er indført en parkeringszone ved Hellerup Station. Mange af de parkerede biler på Henningsens Allé vurderes at være pendlere, som parkerer deres bil på vejen og fortsætter med toget fra Hellerup Station.Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,