Fornyelse af Gentofte bydelscenter - Gentofte Kommune

Fornyelse af Gentofte bydelscenter

Gentofte Kommune har fornyet Gentoftegade og torvene ved Baunegårdsvej og Søgårdsvej.

Der er sat fokus på et godt miljø, pænere byrum, bedre trafikale forhold, flere grønne indslag, nye inspirerende samlingspunkter og mere åbne pladser med mulighed for fx caféliv. Fortovene på Gentoftegade og torvene ved Baunegårdsvej og Søgårdsvej er ved at få blandt andet ny granitbelægning, springvand, bænke, træer og plantebede.

Gentofte Kommune er ved at forny flere af kommunens bydelscentre:

”Vi ønsker at skabe og bevare byrum med vægt på de særlige kvaliteter, som kendetegner de enkelte bydele. Derfor glæder det mig at se resultatet af fornyelsen, som er med til at understøtte Gentoftes gode handelsliv og fremme bylivet”, siger Lisbeth Winther, Formand for Teknik og Miljøudvalget.

Vær med til indvielsen

Fornyelsen af Gentofte bydelscenter indvies fredag den 15. november fra kl. 15-18 på torvene på Gentoftegade ved Baunegårdsvej. Borgmester Hans Toft holder tale kl. 16.Ansvarlig for siden:

Teknik og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988001,