Modernisering af Søborg Hovedgade - Gentofte Kommune

Modernisering af Søborg Hovedgade

Gentofte Kommune har moderniseret Søborg Hovedgade for at forbedre af trafiksikkerheden, samtidig med at strækningen renoveres og fornyes.

Søborg Hovedgade er blevet mere trafiksikker på strækningen mellem Dyssegårdsvej og Vangedevej med tre nye helleanlæg og parkeringsmuligheder i begge vejsider. Samtidig er der lagt ny belægning på fortove og cykelstier. Den endelige belægning på kørebanen, det såkaldte slidlag, udlægges først i 2014, da vejen skal have lov at sætte sig efter anlægsarbejderne.

 

Der er også bygget en ny bænk i træ hen over bunkeren på Bayers Plads, og der plantes nye træer og hække.

 

”Det glæder mig, at moderniseringen af Søborg Hovedgade står færdig, så borgerne nu kan færdes på en mere trafiksikker hovedgade, og at moderniseringen er gennemført med respekt for hovedgadens lange byrum og som en travl handelsgade”, siger Lisbeth Winther, Formand for Teknik og Miljøudvalget.

 

Moderniseringen af Søborg Hovedgade er en del af Gentofte Kommunes fornyelse af kommunens bydelscentre. Gentofte Kommune ønsker at skabe og bevare det attraktive byrum og dermed understøtte det liv og den puls, der kendetegner den gode by.

 

Vær med til indvielsen 

 

Moderniseringen af Søborg Hovedgade fejres med en indvielse onsdag den 13. november fra kl. 15-16. Borgmester Hans Toft vil holde tale og kommunen byder på en forfriskning. Alle borgere, erhvervsdrivende og interessenter er inviteret til at deltage i festlighederne.Ansvarlig for siden:

Teknik og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988001,