Valg til Integrationsrådet - Gentofte Kommune

Valg til Integrationsrådet

Der afholdes valg af flygtninge- og indvandrerrepræsentanter til Integrationsrådet torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00. Ved valget skal der vælges seks medlemmer og seks suppleanter frem til 31. december 2017.

Hvem kan opstille til valget?

Du kan opstille som valgkandidat, hvis du har bopæl i Gentofte Kommune, er fyldt 18 år senest den 27. februar 2013, og hvis du selv eller begge dine forældre har anden etnisk baggrund end dansk og kommer fra et land uden for Norden, EU, EØS, Schweiz, USA, Canada, Japan, New Zealand og Australien.

Hent opstillingsblanket og læs mere praktisk info om integrationsrådsvalg 2014.

For at en kandidat kan opstille til valget, skal der senest tirsdag den 7. januar 2014 kl. 12.00 afleveres en udfyldt opstillingsblanket i Kommuneservice. Opstillingsblanketten skal være forsynet med tydeligt navn, adresse og cpr. nr. for kandidaten og stillerne.

Eventuelle mangler ved opstillingsblanketten skal være afhjulpet senest tirsdag den 14. januar 2014 kl. 12.00.

Hver kandidat vil snarest efter den 14. januar 2013 få besked om, hvorvidt de er godkendt som kandidater.

Hvem kan stemme ved valget?

Alle borgere, der opfylder betingelserne for at opstille til valget, kan også stemme til valget.

Valget

En valgpjece med præsentationer og fotos af de enkelte kandidater m.v. vil 3 uger før valget kunne findes i Kommuneservice, kommunens biblioteker, kommuneskoler, daginstitutioner og Hellerup Sprogcenter. Valgpjecen vil også blive lagt på kommunens hjemmeside. 

Torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 afholdes valgmøde på Gentofte Rådhus. Her vil kandidaterne præsentere sig selv, og efterfølgende er der adgang til at stemme.

Har du ikke mulighed for at deltage i valgmødet, kan du brevstemme i perioden onsdag den 6. februar kl. 8.00 til onsdag den 26. februar kl. 16.00 i Kommuneservice, Gentofte Rådhus.

Integrationsrådets opgaver

Integrationsrådet, der har i alt 15 medlemmer, afgiver vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i Gentofte Kommune, og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunen.

Yderligere oplysninger

Henvendelse til fuldmægtig Karl Bøtker, telefon 3998 6040, eller via e-mail til stabogudvikling@gentofte.dk