Gentoftes nye genbrugsstation åbner - Gentofte Kommune

Gentoftes nye genbrugsstation åbner

Gentoftes nye genbrugsstation indvies med et flot arrangement for alle borgere lørdag den 26. oktober. Det fejres, at en ny, moderne og fremtidssikret genbrugsstation nu tager imod borgernes affald.

Borgmester Hans Toft glæder sig over den nye genbrugsstation:

Med høje krav til pladsens serviceniveau, miljø og økonomi er den nye genbrugsstation med til at værne om miljøet. Og så er genbrugsstationen indrettet, så det bliver lettere at komme af med affaldet – for både borgerne og miljøets skyld.”

Lettere sortering

Genbrugsstationen gør det lettere at sortere i mange forskellige typer affald. Det betyder, at ressourcerne i affaldet kan udnyttes effektivt. Et helt nyt skiltekoncept gør, at man let kan finde rundt på pladsen, når man skal sortere. Derudover er næsten alle containere sænket, så man kan kaste affaldet ned i containerne og dermed undgår at skulle løfte tunge effekter.

Logistikken er også blevet bedre, idet lastbilerne kører for sig selv i et yderspor og henter containere herfra, mens man som borger kører i et inderspor og dermed ikke bliver generet af lastbilerne.

Mere genbrug

Den nye genbrugsstation indeholder også et genbrugshus, hvor man kan aflevere effekter af så god en kvalitet, at det kan sælges i en genbrugsbutik. Nextjob, som er et socialt tilbud i Gentofte Kommune, der blandt andet arbejder med psykisk sårbare, står for modtagelsen af effekterne. Indtjeningen ved salget i genbrugsbutikkerne går ubeskåret til Nextjob og genbrugshuset og er dermed til gavn for både miljø og samfund.

Vær med til at fejre den nye genbrugsstation

Alle er velkomne til at være med til at indvie den nye genbrugsstation på Ørnegårdsvej 15 lørdag den 26. oktober 2013 fra kl. 10 - 13.

Der vil være musik, kaffe og kage samt pølser og sodavand.

Borgmester Hans Toft holder tale kl.12.

Der vil være mulighed for at bytte sine gamle batterier og andet farligt affald til en smuk blomst.

Der vil også være masser af sjov for børn både på genbrugspladsen og i det nye formidlingslokale – bl.a. konkurrencer, historier om genbrug, tegne- og maleværksted og udstilling af skrammelkunst lavet af 4.-6. klasser fra Skovshoved Skole.

Kl. 12.30 er der skattejagt.

Vel mødt!