Sammen om Sofievej - Gentofte Kommune

Sammen om Sofievej

Projekt ”Sammen om Sofievej” blev skudt i gang i august 2013 med et ønske om, via borgerinddragelse, at skabe noget unikt på den lille grønne plet på Sofievej 6 i Hellerup.

Sammen om Sofievej

Siden har projektet gennemgået et spændende forløb, og på baggrund af den borgerdialog, der har været, er der nu udarbejdet et skitseforslag til den endelige udformning af det lille, grønne område.

Læs mere om projektet og se skitseforslaget.