Gentofte Sø - Gentofte Kommune

Park og Vej rydder tagrør og rydder op i kanalen i Gentofte Sø

Vi rydder op i kanalen så det igen bliver muligt at sejle igennem med en robåd. Rydningsarbejdet er startet og vil fortsætte til og med marts 2014.

Stemningsbillede fra Gentofte Sø

Tagrørene omkring holmene i Gentofte Sø skal holdes nede, dels at undgå at holmene vokser sammen, og dels for at forhindre tagrør i at vokse længere ud i søen. Desuden er det vokset pilekrat op i yderkanten af holmene, der også skal fjernes, for at der kan ske en naturlig tilgroning. Endelig skal der ryddes op i kanalen mellem søens vestbred og holmene, så man igen kan sejle igennem med en robåd.

Mens arbejdet står på, vil stien langs den sydvestlige ende i en kortere periode være spærret. I de perioder etableres en alternativ sti udenom arbejdsområdet. Når der ikke arbejdes, vil stien være åben.

Gentofte Sø er udpeget som Natura 2000-område, og der blev i 2012 udarbejdet en udviklingsplan for området. Udviklingsplanen peger på en række indsatser, som skal understøtte naturindholdet i og ved Gentofte Sø. Rydningsarbejdet er en del af udviklingsplanen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Park og Vej, Gentofte Kommune på park-vej@gentofte.dk

Ansvarlig for siden:

Park og Vej, Proces og Projekt
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,