Hastighedsforsøg på Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej - Gentofte Kommune

Hastighedsforsøg på Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej

Tirsdag den 22. april 2014 sænkes den lovpligtige hastighed på Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej fra 60 til 50 km/t.

HUSK 50 km/t

Gentofte Kommune har fået tilladelse af politiet til at udføre et hastighedsforsøg på Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej i 2014.

Hastighedsforsøget indebærer, at Gentofte Kommune den 22. april 2014 nedtager alle 60 km/t hastighedstavler på de to veje.

Nedtagningen af tavlerne betyder, at den lovpligtige hastighed på  Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej ændres fra 60 km/t til 50 km/t.

Formål med hastighedsforsøget

I hastighedsforsøget indgår ikke etablering af fysiske hastighedsdæmpende foranstaltninger på Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej.

Formålet med hastighedsforsøget er at undersøge, om det er muligt at få bilisterne til at sænke deres hastighed på Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej – udelukkende ved nedtagning af hastighedstavlerne og ved opsætning af midlertidige røde infotavler med ”HUSK 50 km/t” på de to veje.

Målinger og tidsplan

For at kunne evaluere hastighedsforsøget er der udført en række før-målinger af hastigheder og trafikmængder af Vejdirektoratet i uge 15. Disse målinger af hastigheder og trafikmængder vil blive gentaget flere gange i 2014, således at det bliver muligt at sammenligne trafikdata før og efter nedtagning af 60 km/t hastighedstavlerne.

Under hastighedsforsøget indsamles også trafikdata fra to mobile fartmålere af typen ”Din fart” placeret forskellige steder på Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej. De to fartmålere har også til formål at sætte fokus på og huske bilisterne på den lavere hastighedsbegrænsning.

Evaluering af hastighedsforsøget

Den sidste måling af hastigheder og trafikmængder forventes udført omkring uge 40, hvorefter hastighedsforsøget evalueres.

På baggrund af evalueringen vil det blive besluttet politisk, om der skal ændres på den fysiske vejudformning af Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej.

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,