Parkering på fortov er tilladt - Gentofte Kommune

Parkering på fortov er tilladt i Gentofte Kommune

Det er stadig lovligt at parkere sit køretøj med to hjul på fortovet i Gentofte Kommune, men parkeringen må ikke være til gene for forgængere på fortovet.

Parkeringsregler

Kommunalbestyrelsen har den 31. marts revideret parkeringsbekendtgørelsen, så det fortsat er lovligt at parkere med højst halvdelen af køretøjet på fortovet i Gentofte Kommune.

Dog må parkeringen ikke være til fare eller ulempe for færdsel på fortovet, for eksempel skal handicappede og fodgængere med barnevogne frit kunne passere på fortovet.

Hvis parkeringen er til ulempe for færdsel på fortovet kan det udløse en bøde.

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,