Den nye Skovshoved Havn er vedtaget - Gentofte Kommune

Den nye Skovshoved Havn er vedtaget

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune vedtog tirsdag morgen det samlede projekt og anlægsbevillingen for udvidelsen og moderniseringen af Skovshoved Havn.

Entreprenørfirmaet Arkil etablerer byggepladsen umiddelbart efter påske, og selve arbejdet begynder i starten af maj. Havnen vil kunne benyttes som vanligt af sejlere og andre brugere indtil september.

Borgmester, Hans Toft, siger:

”Det er glædeligt, at kommunalbestyrelsen nu har vedtaget det store projekt, så vi nu kan begynde den ventede udvidelse og modernisering af Skovshoved Havn. Når havnen står færdig er der bl.a. 325 nye bådpladser, et afskærmet bassin til kajakpolo og svømmere, nye faciliteter til vinterbadere med sauna og nye udsigtsterrasser".

"Samlet bliver det et fantastisk område, som er blevet til gennem en spændende dialog med havnens brugere. Med de nye muligheder understøtter vi, at alle i Gentofte Kommune skal have mulighed for et aktivt liv året rundt både til vands og til lands”, siger Hans Toft.

Skovshoved Havn - til glæde og gavn

Det har i mange år været et stort ønske at udvide havnen med flere bådpladser og bedre faciliteter på land. Samtidig skal dele af havnen istandsættes og moderniseres, så havnen kan bevare sin funktion.

Udvidelsen og moderniseringen skaber nye rammer for vækst og udvikling af det maritime miljø, så fremtidens Skovshoved Havn fortsat vil være et attraktivt og dynamisk mødested for alle. Helhedsplanen er blevet til i tæt samarbejde med repræsentanter fra havnens mange maritime brugere - bådejere, erhverv, foreninger og naboer.

Følg byggeriet 

Gentofte Kommune inviterer havnens interessenter og naboer til informationsmøde onsdag den 23. april kl. 19.30 på Skovshoved Skole. På mødet vil planerne og processen for byggeriet blive præsenteret.

Byggeriet og planerne for havnen kan følges via plancher på det opstillede byggepladshegn ved Skovshoved Havn. Og ellers kan alle holde sig orienterede på www.skovshovedhavn.dk

Det nye havnebassin ventes indviet 2. maj 2015, når sejlsæsonen starter. De øvrige arealer på land forventes færdige efteråret 2015.

Læs fakta om den nye havn.

Ansvarlig for siden:

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,