Gentofte Kommune satser på nye muligheder for unge - Gentofte Kommune

Gentofte Kommune satser på nye muligheder for unge

Gentofte Kommune har netop købt ejendommen på Hellerupvej 22, som pt. huser Copenhagen International School.

Købet er et led i Gentofte Kommunes plan om at udvikle nye og optimale muligheder for unge i Gentofte, blandt andet med det klare mål at alle får en ungdomsuddannelse og kan udvikle deres talent til det yderste.

"Vi skal respektere, at unge lærer på forskellige måder, og derfor vil vi fremme de unges læring ved at koble den til deres specifikke interesser," siger borgmester Hans Toft. "

"Det gør vi blandt andet i vores femårige udskolings- og gymnasieforløb for de 13-20 årige og helt specifikt på for eksempel Akademiet Fodbold Fulton. Det vigtige er, at de unge udfordres til toppen af deres potentiale, og at de selv tager et medansvar for at blive så dygtige, som de overhovedet kan."

Gentofte Kommune skal bruge de nyerhvervede bygninger på Hellerupvej til - sammen med en række eksterne samarbejdspartnere – at etablere et nyt kompetencecenter, der får en tættere tilknytning til erhvervslivet og til andre uddannelsesinstitutioner.

Tilbuddet skal udvikles og drives i samarbejde og partnerskaber med relevante eksterne aktører, blandt andet ungdomsuddannelser, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder, som kommunen nu vil gå i dialog med.

Satsningen skal supplere Gentofte Kommunes mange indsatser med læringsforløb indenfor blandt andet innovation, iværksætteri, håndværk, science, design og arkitektur.

"De unge besidder mange talenter, som de skal have mulighed for at udfolde endnu mere. Vi ønsker at sætte endnu større fokus på det erhvervsrettede i de unges uddannelsesforløb," siger borgmester Hans Toft.

"Gennem partnerskaber med virksomheder, organisationer og andre uddannelsesinstitutioner er ambitionen at skabe et helt unikt lærings- og iværksættermiljø, hvor elever fra både vores folkeskoler og ungdomsuddannelser kan være i tæt kontakt med erhvervslivet og andre samfundsaktører."

Gentofte Kommune overtager bygningerne i august 2016 og planlægger at være klar med det nye tilbud i skoleåret 2016-17.