Bred toårig aftale om budgettet - Gentofte Kommune

Bred toårig aftale om budgettet

For femte år i træk står 17 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer bag Gentofte Kommunes budget. Søndag aften indgik Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Radikale budgetaftale for 2015-2018.

Budgetaftalen bygger videre på aftalen for 2014-2017 og har særligt fokus på at skatterne holdes i ro og på at udvikle og færdiggøre de meget store anlægsprojekter på Bank-Mikkelsens Vej, Skovshoved Havn, Gentofte Sportspark og den nyindkøbte skole på Hellerupvej (CIS) samt på implementering af skolereformen og en bæredygtig struktur på daginstitutionsområdet.

Forligspartierne er enige om, at de store projekter har et sådant tidsforløb, at de kræver et særligt fokus. Derfor er der indgået et toårigt forlig, hvor de løbende vil drøfte budgetternes udmøntning og opfølgning.

Fortsat robust økonomi

Den økonomiske politik skal fortsat være baseret på principper om ansvarlighed og langsigtet økonomisk balance samt budgetdisciplin, da dette er en forudsætning for, at kommunen også i fremtiden kan tilbyde høj service.

Der er enighed om, at kommunen skal fastholde det lave skattetryk, som også i 2015 forventes at være landets laveste. Dette kræver et fortsat fokus på prioritering og effektivisering af kommunens drift. Blandt andet ved at forfølge nye måder at løse opgaverne på blandt andet i samarbejde med andre kommuner, private, pårørende, frivillige og organisationer.

Bedre velfærd i fremtiden betyder ikke nødvendigvis mere af det samme, men at de opgaver, kommunen skal løse, tænkes anderledes. Restbeholdningen af Nesa-midlerne skal fremadrettet ses som en investeringspulje og anvendes til moderniserings- og digitaliseringsprojekter med effektiviseringspotentiale. Effektiviseringerne for de projekter, der finansieres af puljen, skal løbende tilbageføres, så der skabes plads og råderum til nye projekter.

Budgetaftalen respekterer aftalen om kommunernes økonomi for 2015 indgået mellem regeringen og KL med overholdelse af rammerne for service- og anlægsudgifterne og en uændret kommunal beskatning.

Gentofte Kommunalbestyrelse vedtager budgettet den 8. oktober.

Læs hele forligsteksten

Læs ændringsforslag fra Enhedslisten

Læs ændringsforslag fra Liberal Alliance

Ansvarlig for siden:

Økonomi - Finans
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,