Kompetenceudvikling - Gentofte Kommune

Banebrydende projekt skal understøtte læring for alle elever

Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommune har netop modtaget 7. mio. kr. til fælles kompetenceudvikling af 3000 ledere og medarbejdere på kommunernes skoler.

Med projektet ”Alle børn skal lære mere” er ambitionen at skabe skoler, der bruger international viden om børns læring og fortløbende arbejder med at udvikle deres praksis. Projektets mål er at udvikle og ibrugtage konkrete redskaber og strategier for, hvordan den enkelte elev bliver bedre til at lære. Projektet fokuserer både på, hvordan eleven kan tage større aktiv del i sin egen læring og hvordan lærerne selv kan være i konstant læring i forhold til den effekt, de har på børnenes læring.
 
Projektet skal skabe varige forandringer, og der er tale om kompetenceudviklingsforløb som – også tidsmæssigt – er langt mere omfattende end traditionelle, enkeltstående kurser. Alle kommunernes 3000 lærere og pædagoger, faglige ledere samt skoleledere vil deltage i kompetenceudviklingen, som vil berøre næsten 30.000 elever. Projektet udvikles i samarbejde med en række internationale aktører og bygger på international forskning om børns læring bl.a. professor John Hatties forskning.

Fra godt til bedre

Eleverne i de fire kommuner klarer sig i forvejen blandt de bedste i landet. Men ambitionen er at blive endnu bedre, og med fondsstøtten få sat den bedste internationale forskning på læringsområdet i spil på skolerne. Eleverne har forskellige forudsætninger, så skolen skal udfordre alle elever og give dem metoder til at nå frem til næste mål. Den enkelte elev skal blive så dygtig som overhovedet muligt, og selv tage et medansvar for at blive det. Det vil det nye projekt kunne være med til at realisere. 

Varige forandringer på skoler

Skolerne i de fire kommune får det ekstra løft i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen. Kommunerne samarbejder i forvejen, men med projektet kommer der et endnu mere tæt og forpligtende samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Det er ikke tidligere set i udviklingen af folkeskolen.
 
Projektets omfang og skolernes forskellige elevbaggrunde samt den indbyggede løbende evaluering, gør projektet unikt og derfor også relevant for andre kommuner. Resultaterne vil blive stillet til rådighed for alle skoler i Danmark, der ønsker at skabe mest mulig læring for alle børn – og naturligvis også for forskning og evaluering.
 
De fire kommuner går nu i gang med at etablere projektorganisationen og planlægge projektet i detaljer. Kompetenceudviklingen af medarbejderne vil blive igangsat i løbet af 2015.
 
Det er ”A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal”, der står bag den store donation.

Ansvarlig for siden:

Kommunikation
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,