Orienteringsmøde om stormflodssikring af kysten - Gentofte Kommune

Orienteringsmøde om stormflodssikring af kysten

Gentofte Kommune afholder orienteringsmøde onsdag d. 3. september på baggrund af en rapport COWI har udarbejdet om højvande og oversvømmelse langs kysten i Gentofte Kommune.

Højvandet i forbindelse med stormfloden Bodil d. 6.-7. december 2013 medførte flere oversvømmelser langs kysten i Gentofte Kommune. Gentofte Kommune afholdt et borgermøde d. 30. januar 2014, hvor berørte borgere kom med egne iagttagelser og oplysninger om oversvømmelsernes karakter og omfang.

COWI har efterfølgende udarbejdet en rapport for Gentofte Kommune, hvor de har opmålt den eksisterende kyst, vurderet risikoen ved en ny stormflod som Bodil, og udarbejdet et forslag til en forbedret kystbeskyttelse i og omkring Hellerup Havn samt ud for fire øvrige ejendomme.

Gentofte Kommune vil orientere om rapporten og Kommunalbestyrelsens beslutninger om kystsikring ved et orienteringsmøde. Det foregår:

onsdag d. 3. september 2014 kl. 19-21 i rådhushallen på rådhuset, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.  

Har du spørgsmål?

Du kan læse mere på siden om klimatilpasning og hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte os på miljoe@gentofte.dk eller ved at ringe på tlf. 39 98 85 75.

 

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,