Europaparlamentsvalg og folkeafstemning om Patentdomstolen - Gentofte Kommune

Europaparlamentsvalg og folkeafstemning om Patentdomstolen

Afstemningen foregår søndag den 25. maj 2014, og der kan afgives brevstemme allerede fra den 24. februar.

Den samlede brevstemmeperiode strækker sig fra mandag den 24. februar 2014 til og med fredag den 23. maj 2014.

Brevafstemningen foregår i Kommuneservice på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund. Der skal medbringes legitimation, f.eks. pas, kørekort eller sygesikringsbevis. Det er ikke nødvendigt at have modtaget valgkort for at kunne brevstemme.

Brevafstemningen foregår i den almindelige åbningstid som er:

Mandag - onsdag kl. 08:00 - 16:00, torsdag kl. 08:00 - 18:00, fredag kl. 08:00 - 14:00.

Derudover har Kommuneservice åbent for stemmeafgivning følgende dage:

Lørdag den 3. maj          kl. 09:00 - 12:00

Lørdag den 9. maj          kl. 09:00 - 12:00 

Lørdag den 17. maj        kl. 09:00 - 12:00  

Torsdag den 22. maj      kl. 18:00 - 20:00

Fredag den 23. maj        kl. 14:00 - 20:00. 

Vær opmærksom på, at kandidatlister til Europa-Parlamentsvalget først ligger klar 3 uger før valgdagen.

Har du spørgsmål i forbindelse med brevstemmeafgivningen, kan du kontakte Kommuneservice (folkeregistret) på telefon 39 98 35 10 eller sende en mail til kommuneservice@gentofte.dk

Brevafstemning i hjemmene

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet.

Vælgere, der har mulighed for at brevstemme på sygehuse, plejehjem, beskyttede boliger m.v. kan ikke brevstemme i eget hjem.

Vælgere, der er i stand til at møde frem på afstemningsstedet, men som på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke kan bevæge sig ind i valglokalet eller stemmerummet, kan foretage stemmeafgivning umiddelbart uden for stemmelokalet. Disse vælgere vil derfor ikke i almindelighed kunne brevstemme i hjemmet.

Vælgere, der ønsker at brevstemme i hjemmet, skal indsende et særligt ansøgningsskema til opholdskommunen.

Dette skema kan indsendes fra mandag den 28. april 2014 og skal være kommunen i hænde senest tirsdag den 13. maj 2014 kl. 18.00.

De kan få et skema ved at kontakte Kommuneservice (folkeregistret). De kan skrive til: Kommuneservice, (folkeregistret), Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund. De kan også ringe på telefon nr. 39 98 35 10 eller sende en e-mail til kommuneservice@gentofte.dk  

Ansøgningsskemaet kan også udskrives her på siden, så snart det er klar. Hold øje med siden.

Vælgere, der rettidigt indsender skema om at brevstemme, vil modtage meddelelse om, hvilken dag brevafstemningen i hjemmet vil foregå.

Læs mere om Europa-Parlamentsvalget på borger.dk

Læs mere om Patentdomstolen

Venlig hilsen

Gentofte Kommune.

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,