Lovligt at parkere med to hjul på fortov - Gentofte Kommune

Lovligt at parkere med to hjul på fortov

Folketinget har den 20. februar 2014 vedtaget en ændring af færdselslovens regler, som træder i kraft 1. marts 2014.

Lovændringen medfører blandt andet, at det ikke længere er tilladt at parkere sin bil delvist på fortovet i Gentofte Kommune.

Politiet har imidlertid godkendt, at kommunen ændrer sin parkeringsbekendtgørelse med virkning fra 1. marts 2014, så det stadig er lovligt at parkere med to hjul på fortovet. Dette vil blive forelagt Gentofte Kommunes Kommunalbestyrelse til endelig godkendelse den 31. marts 2014.

Ansvarlig for siden:

Parkering Gentofte
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,