Droneflyvning over kommunens kyst - Gentofte Kommune

Droneflyvning over kommunens kyst

Mandag den 24. og tirsdag den 25. februar vil man kunne se en drone flyve langs Gentofte Kommunes kyststrækning. Overflyvningen sker på baggrund af stormfloden den 6. og 7. december 2013, og dronen vil opmåle og registrere kystbeskyttelsen.

Efter stormfloden den 6. og 7. december 2013 blev kommunens kyst oversvømmet, særligt ved ældreboligerne Strandlund i Charlottenlund og ved Hellerup Havn. På baggrund af Kystdirektoratets anbefalinger, opmåler og registrerer COWI kommunes kyststrækning, sådan at kommunen - som myndighed - kan tage stilling til, om grundejerne skal foretage yderligere sikring af kysten.

Opmålingen foretages i praksis ved, at lille luftfartøj (en såkaldt ”drone”) vil overflyve kyststrækningen i 100 meters højde og tage billeder med høj opløsning af kysten og ca. 70 meter ind på land. Billederne behandles på en måde, så kystbeskyttelsens højde og terrænets udformning med stor nøjagtighed angives på et kort.
Dronen er af skumplast og vejer ca. 700 gram. Dronen flyver med en hastighed på 50 km/t og har et vingefang på ca. 1 meter.

Det er virksomheden Cowi, der skal forestå opmålingen med dronen. Overflyvningerne vil blive foretaget i løbet af uge 9 og 10, forudsat at vejrforholdene tillader det. Vi kan ikke sige helt præcist, hvornår overflyvningerne vil ske, fordi dronen kun flyver, når der er klart vejr med ingen eller kun lidt vind. Det forventes, at blive mandag den 24. og tirsdag den 25. februar.

I tilfælde af dårligt vejr kan tidspunktet for overflyvningen blive rykket.

Evt. spørgsmål kan rettes til Jesper Falk hos COWI på telefon 56 40 10 95 eller 24 80 67 06 eller til Marie-Louise Andersen hos Gentofte Kommune på 39 98 85 75.