Oprettelse af Vandråd i opland Øresund - Gentofte Kommune

Oprettelse af Vandråd i opland Øresund

Folketinget har med lov om vandplanlægning bestemt, at der kan oprettes lokale vandråd ved udarbejdelse af kommende vandplaner.

Stemningsbillede fra Gentofte Sø

Vandrådene kan inddrages i kommunernes arbejde med indsatsprogrammet - i den kommende vandplanperiode vil det dreje sig om vandløbsindsatsen.

Der kan oprettes ét vandråd i hovedopland Øresund, som strækker sig fra Halsnæs over Helsingør i nord til Dragør Kommune i syd.

Initiativet til oprettelse af vandråd skal komme fra de organisationer, der efter loven kan være medlem af rådet. Det drejer sig om landsdækkende erhvervs- og grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand.

Anmodning om oprettelse af vandråd skal sendes til miljoe@gentofte.dk senest den 22. februar 2014.

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,