Juli - Gentofte Kommune

Nyheder juli 2014

Nyheder

Hold øje med alger i badevandet

Kommunen opsætter advarselsskilte ved de populære badestrande, hvis vores målinger viser, at der er for mange alger i badevandet. Ved at følge et par simple tips, kan du også selv vurdere, om turen i bølgen skal gennemføres eller ej.

Etablering af Skovshoved Bassinledning er ikke VVM-pligtig

Gentofte Kommune har vurderet, at Nordvand A/S projektet med etablering af bassinledning ved Skovshoved ikke er VVM-pligtig, idet projektet ikke har en karakter og et omfang der gør, at det vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

RSS