Fem kommuner i fælles redningsberedskab i hovedstadsområdet - Gentofte Kommune

Fem kommuner i fælles redningsberedskab i hovedstadsområdet

Når økonomiudvalgene i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner mødes i december, skal medlemmerne tage stilling til en principbeslutning om sammenlægning af de fem kommuners redningsberedskaber.

Sammenlægningen sker på baggrund af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015. Den siger bl.a., at de nuværende 87 kommunale redningsberedskaber skal samles i større tværkommunale enheder senest 1. januar 2016, og at der årligt skal spares 175 mio. kr. på beredskabsområdet.

 

Kommunerne lægger vægt på, at sammenlægningen til ét fælles beredskab vil sikre et fortsat robust og effektivt beredskab, der samtidig lever op til kravene i økonomiaftalen. De fem beredskaber har et ensartet serviceniveau og anvender i dag alle Falck til brandslukning.

 

Det fælles beredskab vil blive etableret som et fælleskommunalt selskab og kommer til at dække næsten 300.000 borgere.