Sikring mod høj vandstand i Hellerup Havn - Gentofte Kommune

Sikring mod høj vandstand i Hellerup Havn

Gentofte Kommune anlægger en ny sikring mod høj vandstand i Hellerup Havn. Arbejdet forventes færdigt i slutningen af marts 2015.

Højvandssikringen kommer til at bestå af en betonskærm i strækninger mod havet, og i inderhavnen en træspunsvæg. Der vil også i fremtiden være nem adgang til den daglige brug af havnen.
   
Anlægget vil blive lukket ved varsling om høj vandstand eller stormflod med tætte skydeporte og skot, som vil blive sat op af havnefogeden.
 
Adgangs- og tilkørselsforhold til redningskøretøjer vil være uændrede i hele Hellerup Havn området.
 
Projektet er en del af den klimatilpasningsplan Gentofte Kommune er i gang med.