Skolehaverne kommer til Bernstorff Slotshave - Gentofte Kommune

Børn kan få jord under neglene i Bernstorff Slotshave

Skolehavekonceptet ’Haver til Maver’ kommer til Bernstorff Slotshave i sommeren 2015.

Gentofte Kommune har givet tilsagn om støtte til projektet, så der i samarbejde med Kulturministeriet etableres skolehaver i Bernstorff Slotshave til kommunens skoleelever og børnehavebørn.

Derfor vil det til sommer spire frem med kartofler, gulerødder og andet godt fra jorden i Bernstorff Slotshave. Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har netop vedtaget at bakke op om projektet ’Grønt Slotshaveværksted’.

Madens vej fra jord til bord

Skolehavekonceptet ’Haver til Maver’ er stiftet af Søren Ejlersen fra grøntsagsvirksomheden Aarstiderne med støtte fra Nordea-fonden og Naturstyrelsen under Miljøministeriet. 'Haver til Maver' har til formål at styrke primært børn og unges engagement i bæredygtighed, madkultur og sundhed gennem pædagogisk tilgang i og med naturen. Derved styrkes samtidig børn og unges kompetencer indenfor natur, miljø og fødevarebevidsthed.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

"I skolehaverne kommer børnene til at indgå i et fællesskab omkring pasning af haverne. De bliver bevidst om, hvor frugt, grøntsager og blomster kommer fra og om det ansvar, der følger med at dyrke jorden. Der er gennem historien blevet dyrket både frugt og grøntsager i Bernstorff Slotshave, og det er en rigtig god idé, at skoleeleverne får mulighed for at videreføre den tradition."

Gentofte Kommunes Borgmester Hans Toft (K) siger:

"Projektet er en god mulighed for at opbygge børnehave- og skolebørns nysgerrighed og viden ’fra jord til bord’, og det falder godt i tråd med Gentofte Kommunes vision om at styrke børns personlige, sociale, lærings- og sundhedsmæssige kompetencer. Endelig vil vi gerne støtte op om at udvikle og udnytte vores lokalområde bedst muligt."

Stifter af Haver til Maver Søren Ejlersen siger:

"Det kan lyde meget banalt, men indlæringen virker utrolig godt, når eleverne rent praktisk gør og mærker noget, de holder af. Man kan nærmest sige, at vi leger læringen ind på skemaet, og i mange tilfælde tror de, de har fri. Eleverne udvikler sanserne, deres sociale sammenhængskraft og så lærer de tilmed, hvor maden kommer fra, og hvordan de tilbereder den.”

Mange børn kender Haver til Maver 

Det er Kulturministeriet gennem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, som ejer og forvalter slotshaven og stiller de fysiske rammer til rådighed for projektet. Skolehaverne etableres i havens gartneri, hvor der har været køkkenhave siden haven blev anlagt af JHE Bernstorff i 1752. Arbejdet med at etablere og klargøre haverne går nu i gang, så haverne forventes at være klar til sommersæsonen i år.

'Haver til Maver’ er en almennyttig forening stiftet i 2006 for at gøre natur, have og mad til en del af undervisningen i Fredensborg Kommune. Siden 2006 er knap 20 lokale haver vokset frem, og i dag oplever cirka 7.000 børn i hele landet ’Haver til Mavers’ skolehaveforløb som en del af skemaet fra april til november.

Fotos: Haver til Maver og Thomas Rahbek, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

Ansvarlig for siden:

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,