Gentofte bryder med 150 års politisk struktur - Gentofte Kommune

Gentofte bryder med 150 års politisk struktur

Borgerne skal med i beslutningsprocesserne og lokalpolitikerne ud af de traditionelle mødeværelser. Det er hovedpointen, når Gentofte Kommune fra den 1. august indfører en ny politisk struktur og arbejdsform.

Et stort flertal i kommunalbestyrelsen (C, A, V og B – 17 ud af 19) vedtog tirsdag aften en ny styrelsesvedtægt, hvor hovedparten af arbejdet i kommunens stående udvalg erstattes af en række nye opgaveudvalg med deltagelse af både borgere og politikere.

Kommunalbestyrelsen i Gentofte tager dermed konsekvensen af de gode erfaringer, kommunen har haft med at inddrage borgerne. Fremover vendes den politiske proces på hovedet, så borgere, interessenter og lokalpolitikere først udvikler politiske strategier sammen, hvorefter de behandles i kommunalbestyrelsen.

Borgmester i Gentofte Kommune, Hans Toft, uddyber:

"Vi mener, at der er brug for en ændring af vores politiske arbejdsform, hvis vi effektivt skal kunne træffe beslutninger, der harmonerer med borgernes behov og ønsker. Vi har meget positive erfaringer med at inddrage borgerne tidligt i udviklingen af løsninger, og derfor gør vi det nu til kernen i den politiske proces".

Gentofte Kommune har tidligere arbejdet med borgerinddragelse også i konkrete projekter, for eksempel i forbindelse med Gentofte Sportspark, Skovshoved Havn og Skaterparken Jägers og vælger nu som den første kommune i Danmark at omstille politikernes arbejde i fuld skala.

"Det her handler ikke ”bare” om at spørge borgene i den politiske beslutningsproces eller inddrage dem en gang i mellem. Det er en markant ændring i, hvordan vi kommer til at udvikle vores kommune fremover", siger Hans Toft. "Lokalpolitikerne skal ikke længere bruge hovedparten tiden på enkeltsager eller på at nikke til forvaltningens indstillinger. Vi skal kunne tage de svære drøftelser med borgerne, før vi har låst os fast politisk, for på den måde bliver det nemmere sammen at finde de bedste prioriteringer".

Tættere på borgerne

Ændringerne går kort fortalt ud på, at politikerne i stedet for at mødes 11 gange om året i fem af de traditionelle stående fagudvalg, fremover kun skal mødes fire gange årligt. Til gengæld nedsættes ca. otte nye opgaveudvalg med deltagelse af både borgere og politikere. Opgaveudvalgene er midlertidige og løber kun indtil opgaven er løst, hvorefter et nyt opgaveudvalg kan nedsættes.

Kommunalbestyrelsen 2. behandler den nye styrelsesvedtægt på deres møde den 22. juni. På dette møde besluttes også hvilke opgaveudvalg, der skal nedsættes efter sommerferien.

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,