Tuborg Syd får nyt areal til aktiviteter og bevægelse - Gentofte Kommune

Tuborg Syd får nyt areal til aktiviteter og bevægelse

Carlsberg giver 10 mio. kr. til indretning af udendørs areal ved Hellerup Skole til gavn for både områdets beboere og skolens elever.

Carlsberg, der ejer en større grund i området, ønsker at forskønne den sydlige indgang til Tuborg-området og etablere en legemulighed for områdets beboere. Derfor giver Carlsberg Gentofte Kommune 10 mio. kr. til indretning af friarealerne ved Hellerup Skole.

Legeområdet skal kunne benyttes af alle – både områdes beboere og Hellerup Skole og skal blandt andet tjene som erstatning for de eksisterende friarealer, der på sigt skal bebygges i henhold til den vedtagne lokalplan.

Borgmester i Gentofte Kommune, Hans Toft, udtaler om det nye legeareal:

”Det er glædeligt, at Carlsberg og Gentofte Kommune sammen kan skabe nye muligheder for leg og bevægelse i Tuborg Syd. På den måde kan vi i fællesskab skabe yderligere udvikling af området, hvilket vil komme både områdets beboere og eleverne på Hellerup Skole til gavn. Det bliver en gevinst for alle”.

Direktør for Carlsberg Ejendomme, Jakob Stilov, supplerer:

”Carlsberg har udviklet og solgt en række ejendomme i Tuborg Syd og i forbindelse med beslutningen om ikke selv at udvikle det sidste område til boliger, men på sigt at afhænde dette, har vi et ønske om, at indgangen til området bliver endnu mere indbydende, og at der etableres en legemulighed for områdets beboere. At det harmonerer med Gentofte Kommunes ønsker for området, er glædeligt.”

Carlsberg lægger vægt på, at arealerne indrettes, så de fremstår som en forskønnelse af området og gerne så grønne, som muligt, og med stor legeværdi.

Arealerne klar i sensommeren 2016 

Den kommende tid skal bruges til blandt andet sammen med Hellerup skole at vurdere de forskellige muligheder for anvendelse af arealerne. De færdige arealer forventes klar til brug af beboere og elever i sensommeren 2016.

Ansvarlig for siden:

Kommunikation
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,