Pårørende - en vigtig ressource - Gentofte Kommune

Pårørende – en vigtig ressource

Handicaprådet i Gentofte Kommune inviterer til borgermøde torsdag den 17. september kl. 17-19.30 i Rådhushallen.

I Gentoftes handicappolitik fremhæves de pårørende mange steder som en vigtig ressource i forhold til - i samarbejde med fagpersonalet og den handicappede - at skabe det bedst mulige grundlag for et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv for den handicappede.

Handicaprådet i Gentofte ønsker at sætte et øget fokus på de pårørendes betydning og indflydelse, og derfor inviterer handicaprådet til borgermøde om pårørende som vigtig ressource. Mødet afholdes i Rådhushallen torsdag den 17. september kl. 17-19.30.

For at sætte gang i debatten har vi inviteret Knud Kristensen, Formand for landsforeningen SIND, som selv er en aktiv pårørende og bl.a. er medforfatter til bogen ’Håndbog for psykiatribrugere og pårørende’.

Med udgangspunkt i Knud Kristensen oplæg vil der være gruppedrøftelser om den mangesidige rolle, som pårørende til mennesker med handicap står i gennem hele livet - uanset hvilket handicap, der er tale om.

Grupperne vil blive dannet, så den enkelte kan komme til at drøfte netop de problematikker, der er mest relevante for vedkommende - hvad enten man er pårørende til et barn i førskolealderen, i skolealderen, i den vanskelige overgang mellem barn og voksen, eller man er pårørende til en voksen borger med handicap.

Tilmelding på mail til chm@gentofte.dk eller tlf. 3998 5051.

Ansvarlig for siden:

Kommunikation
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,