August - Gentofte Kommune

Nyheder august 2015

Nyheder

Beredskab Øst vælger Falck

Når Beredskab Øst etableres den 1. januar 2016, bliver det med Falck Danmark A/S som leverandør på brandslukningsydelsen.

Etablering af ATES anlæg på Gentofte Hospital er ikke VVM-pligtig

Gentofte Kommune har vurderet, at projektet med etablering af et ATES køle- og varmeindvindingsanlæg på Gentofte Hospital ikke er VVM-pligtig, idet projektet ikke har en karakter og et omfang der gør, at det vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

RSS