Juli - Gentofte Kommune

Nyheder juli 2015

Nyheder

Udledningstilladelse til Gentofterenden

Gentofte Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af opblandet regn- og spildevand til Gentofterenden. Tilladelsen omfatter en revideret udledningstilladelse til et overløbsbygværk samt lovliggørelsen af to eksisterende overløbsbygværk.

Udskiftning af badebro ved Marievej 23

Gentofte Kommune meddeler hermed tilladelse til udskiftning og forlængelse af eksisterende badebro ud for ejendommen Marievej 23, 2900 Hellerup.

RSS