Ny politisk arbejdsform - de første opgaveudvalg er vedtaget - Gentofte Kommune

Ny politisk arbejdsform - de første opgaveudvalg er vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog mandag aften andenbehandlingen af den nye styrelsesvedtægt for den nye politiske arbejdsform og indholdet i de otte første opgaveudvalg.

Formålet er at styrke samarbejdet mellem borgere og lokalpolitikere og sikre optimale vilkår for innovativ og ressourceeffektiv udvikling i Gentofte Kommune.

De otte opgaveudvalg er resultatet af Gentofte Kommunes nye politiske arbejdsform, hvor antallet af møder i fem af de traditionelle stående udvalg vil blive reduceret til blot fire årlige møder. 

Ændringerne træder i kraft d. 1. august 2015, og møderne i de stående udvalg vil i stedet blive erstattet af opgaveudvalg med deltagelse af borgere, interessenter og politikere.

Udvalgene er midlertidige og rådgivende og eksisterer kun, indtil den formulerede opgave er løst, hvorefter et nyt opgaveudvalg kan nedsættes.

Til august vil kommissorierne for de otte udvalg blive behandlet i de stående udvalg og vedtaget i Kommunalbestyrelsen. Efterhånden som kommissorieren bliver vedtaget, vil de blive publiceret på gentofte.dk.

De første otte udvalg

De første otte opgaveudvalg med borgerdeltagelse har disse overskrifter:

  • Ungepolitik
  • Børn og unge i fællesskaber
  • Børn – kvalitet og struktur
  • Skolereformen
  • Ny Sundhedspolitik
  • Integration af flygtninge
  • Erhvervspolitik
  • Trafik - sikker i byen

Læs tidligere nyhed om ny politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,