Gentofte Kommune giver tilladelse til afledning af drænvand fra kunstgræsbane til offentlig kloak - Gentofte Kommune

Gentofte Kommune giver tilladelse til afledning af drænvand fra kunstgræsbane til offentlig kloak

Gentofte Kommune giver tilladelse på en række vilkår til afledning af drænvand fra kunstgræsbane på Gentofte Stadion.

Gentofte Kommune giver tilladelse til afledning af regnvand fra kunstgræsbane på Gentofte Stadion. Tilladelsen er behandlet efter Lov om Miljøbeskyttelse, nr. 879 af 26. juni 2010. I forbindelse med ombygning af Gentofte Stadion bliver den hidtidige fodboldbane af græs udskiftet til en ny bane bestående af kunstgræs. Drænvandet herfra skal ledes til offentlig kloak.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af den afgørelsen er rettet til, enhver der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagen, samt foreninger jf. Miljøbeskyttelsesloven § 100. Klagefristen er 10. december 2015.

Nærmere oplysninger kan fås hos Natur og Miljø på tlf. 39 98 85 75. Tilladelsen kan læses under "Dokumenter" nederst på siden.