Gentofte Kommune giver tilladelse til udløb af regnvand fra Kystvejen til Øresund - Gentofte Kommune

Gentofte Kommune giver tilladelse til udløb af regnvand fra Kystvejen til Øresund

Gentofte Kommune giver tilladelse, på en række vilkår, til udledning af regnvand fra Kystvejen via en separat ledning som tilkobles bygværket U6 ved udmundingen til Øresund.

Gentofte Kommune giver tilladelse til udledning af regnvand fra Kystvejen til Øresund. Tilladelsen er behandlet efter Lov om Miljøbeskyttelse, nr. 879 af 26. juni 2010 og bekendtgørelse om spildevandstilladelse mv., nr. 1448 af 11.december 2007. I forbindelse med udvidelsen af Skovshoved Havn, er der sket jordopfyld syd for den gamle havn. Dette jordopfyld har blokeret for syv udløb af regnvand fra Kystvejen.

Gentofte Kommune, Park og Vej, ønsker derfor at etablere en opsamlende regnvandsledning på ca. 223 meter langs Kystvejen. Regnvandet skal samles og ledes ud via et enkelt udløb, i stedet for at ledes ud gennem syv mindre udløb. For ikke at lave hul i det eksisterende granit glacis, tilkobles ledningen det yderste stykke af bygværket U6. Opland og regnvandsmængder ændres ikke, ligesom etablering af den opsamlende ledning ikke har indflydelse på spildevandsnettet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af den afgørelsen er rettet til, og enhver der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagen. Afgørelsen kan endvidere påklages af Danmarks Fiskeriforening samt lokale foreninger og organisationer jf. Miljøbeskyttelseslovens § 100. Klagefristen er 10. december 2015.

Nærmere oplysninger kan fås hos Natur og Miljø på tlf. 39 98 85 75. Tilladelsen kan læses under "Dokumenter" nederst på siden.