Patienter får større frihed i genoptræningen - Gentofte Kommune

Patienter får større frihed i genoptræningen

Med en smartphone og fem elastikker med sensorer kan patienter med ny hofte eller nyt knæ nu genoptræne, hvor og hvornår det passer dem. Den nyudviklede teknologi øger friheden for patienterne, mens kommunen forventer bedre at kunne møde det stigende behov for genoptræning.

Person genoptræner med ICURA Trainer

Mere selvstændig og motiverende genoptræning og mindre behov for fremmøde i kommunens genoptræningscenter. Det er nogle af gevinsterne i en ny teknologi til genoptræning, som Gentofte Kommune har været med til at udvikle i samarbejde med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner samt virksomheden ICURA ApS.
 
Nyheden hedder ICURA Trainer og består af en smartphone og fem sensorer, der placeres på ben og hofte. På en smartphone kan personen som træner følge sine egne bevægelser, mens en stemme guider, så øvelserne udføres korrekt. Systemet sender samtidig træningsdata videre til fysioterapeuten på kommunens genoptræningscenter, der kan tjekke på sin pc, om både kvalitet og træningsmængde er i orden. 

Stort potentiale

ICURA Trainer er i første omgang blevet testet på patienter med nyt knæled eller hofte.
 
En af dem er Brian Peter Jensen fra Gentofte, der fik indsat en ny hofte i august måned. Han er begejstret for den frihed, systemet har givet ham i forhold til traditionel genoptræning, hvor hoftepatienter normalt skal møde til træning på kommunens genoptræningscenter flere gange om ugen.
 
- Det er nærmest som at have en fysioterapeut ved sin side, samtidig med man har en stor grad af frihed, så genoptræningen kan passes ind i forhold til arbejde og fritid, siger Brian Peter Jensen.
 
Patienterne, der har trænet med ICURA fremhæver desuden, at det er nemt at komme i gang - også selvom man aldrig har brugt en smartphone før.

Bedre ressourceudnyttelse

Et forskningsprojekt har vist, at patienter, der genoptræner med ICURA Trainer, har mindst samme effekt af deres genoptræning, som patienter der genoptræner på traditionel vis. Samtidig er de mere motiverede for at passe deres genoptræning og oplever en stor grad af fleksibilitet i deres genoptræningsforløb. De behøver også kun møde til genoptræning og kontrol på det kommunale genoptræningscenter halvt så mange gange som normalt.
 
Formanden for Socialudvalget i Gentofte, Bente Frimodt-Møller (C), er begejstret for perspektiverne i den nye teknologi:

- Genoptræningsområdet er et af de velfærdsområder, som kommunerne har oplevet en stigende efterspørgsel på i de senere år. Derfor er det netop velfærdsløsninger som denne, vi har brug for ude i kommunerne. Løsninger, der både hjælper borgerne til mere frihed i eget liv, samtidig med at vi får løst en opgave på en effektiv og ressourcebesparende måde.
 
Udover at kunne spare ressourcer på færre besøg på genoptræningscenteret, forventer kommunerne også at kunne halvere udgifterne til patientkørsel.
 
Dorte Thoning Hofland, der er lægelig chef på genoptræningscentret Tranehaven, forventer samtidig, at det kun er et spørgsmål om tid, før teknologien kan udbredes yderligere.
 
- Vi er så småt begyndt også at teste løsningen af på patienter med andre knæ- og hoftelidelser, og jeg forventer, at teknologien på sigt vil kunne anvendes til en lang række andre patientgrupper.
 
ICURA Trainer er netop indført som obligatorisk tilbud til Gentoftes borgere.

Ansvarlig for siden:

Social & Sundhed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,