Ungeundersøgelse - Gentofte Kommune

Hvordan gør vi ungelivet endnu bedre?

Spørgeskemaundersøgelse skal afdække, hvordan kommunens unge trives. Resultaterne skal bruges som baggrundsmateriale i arbejdet med den kommende ungepolitik.

Glade unge

Gentofte Kommune er i gang med at udvikle kommunens første politik for unge. Arbejdet foregår i et såkaldt opgaveudvalg, som består af ti lokale unge og fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

For at sikre, at politikken rummer mangfoldigheden blandt de unge, gennemføres i perioden den 16. november til den 10. december en spørgeskemaundersøgelse, hvor alle kommunens unge i alderen 16-25 år bliver bedt om at besvare en række spørgsmål.

 

Trivsel, rusmidler og kriminalitet

Spørgeskemaundersøgelsen handler blandt andet om de unges trivsel, skolegang og erfaringer med bl.a. kriminalitet og rusmidler. Alle besvarelser er anonyme.

For hvert spørgeskema der besvares, vil Gentofte Kommune donere 5 kroner til Dansk Flygtninge Hjælps Ungdom i Gentofte - så jo flere der deltager jo bedre.

Undersøgelsen ligger på nettet på ungeprofilundersøgelsens hjemmeside

For at besvare skemaet skal man logge på med NemID eller UNI-login.

Undersøgelsen kan besvares fra den 16. november til den 10. december 2015.

Ansvarlig for siden:

Kultur Unge og Fritid
, ,