Regionalt samarbejde skal få flere ledige i job - Gentofte Kommune

Regionalt samarbejde skal få flere ledige i job

Jobcenter Gentofte og 15 andre jobcentre er gået sammen om at rekruttere arbejdskraft til bygge- og anlægsprojekterne i hovedstadsområdet. Samarbejdet er kommet godt fra start.

Der mangler ofte ledige hænder på de mange bygge- og anlægsprojekter i hovedstadsområdet. Derfor har Jobcenter Gentofte dannet Hovedstadens Rekrutteringsservice sammen med 15 andre jobcentre i hovedstadsområdet.

"Det er vigtigt, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for, og at vores ledige får del i det beskæftigelsesboom, der skabes af de mange bygge- og anlægsprojekter. Vi tror på, at et tværgående samarbejde er det rigtige at gøre for alle parter, så vi lettere undgår flaskehalse mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft", siger Arbejdsmarkedschef Bo Sund.

Det nye samarbejde giver virksomhederne én fælles indgang til rekruttering af arbejdskraft til bygge- og anlægssektoren, samtidig med at de ledige i de enkelte kommuner får lettere adgang til de mange jobs, der skabes i hovedstadsområdet i disse år.

Første aftaler på plads

Hovedstadens Rekrutteringsservice arbejder sammen med A-kasserne om jobindsatsen, og har også indgået de første rekrutteringsaftaler med virksomheder i regionen.

Det gælder blandt andet Øens Murerfirma, der aktuelt mangler uddannede murere.

"For os handler det om at skaffe kvalificerede medarbejdere til vore byggepladser i Hovedstaden. Vi har lavet en rekrutteringsaftale med Hovedstadens Rekrutteringsservice, fordi det giver os en samlet indgang til arbejdskraft i hele Hovedstadsområdet. Aktuelt har vi brug for seks murere, og de kan være svære at skaffe selv, men det hjælper Hovedstadens Rekrutteringsservice os nu med", siger direktør i Øens Murerfirma, Jan Elving.

Aftalen om Hovedstadens Rekrutteringsservice har haft virkning fra 1. august og løber i første omgang til udgangen af 2018. Sekretariatet har til huse i Københavns Erhvervshus.

Virksomheder i Gentofte Kommune, der ønsker hjælp med rekrutteringsopgaver inden for alle brancher, er fortsat velkomne til at rette henvendelse direkte til Jobcenter Gentofte.