Tilladelse til regulering af Gentofterenden - Gentofte Kommune

Tilladelse til regulering af Gentofterenden

Gentofte Kommune meddeler tilladelse til regulering af Gentofterenden i forbindelse med klimatilpasning.

Gentofte Kommune, Natur og Miljø, har modtaget en ansøgning om klimatilpasning af Gentofterenden i rendens fulde længde. Tilpasningen omfatter en regulering af Gentofterendens kapacitet, som ønskes forøget, således at risikoen for oversvømmelser ved ekstrem nedbør mindskes.

Natur og Miljø har fremmet projektforslaget, som har været i 8 ugers høring fra den 16. juli til den 14. september.

Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Københavns Kommune afgav høringssvar. Høringssvarene gav ikke anledning til ændring af projektet.

Der er klagefrist den 13. november 2015. Se klagevejledning i tilladelsen.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jørgensen på telefon 39 98 85 79 eller på mail til miljoe@gentofte.dk.