Borgermøde om ungdoms- og kollegieboliger i Charlottenlund Slotshave

Gentofte Kommune afholder et offentligt møde om forslag til lokalplan 397, som muliggør, at eksisterende bygninger i Charlottenlund Slotshave kan anvendes til ungdoms- og kollegieboliger.

NB! Bemærk venligst, at mødet er flyttet fra den 17. til den 24. august 2017. 

 Mødet om forslag til lokalplan 397 finder sted torsdag den 24. august 2017 kl. 19.30 i rådhushallen, Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund. 

Alle er velkomne.

Om forslag til lokalplan 397

Der er i Gentofte Kommune et behov for at øge mulighederne for at realisere et yderligere antal boliger til unge i form af ungdoms- og kollegieboliger.

Der er ikke tilstrækkelige steder i kommunen, hvor der kan etableres sådanne boliger. Derfor ønsker Gentofte Kommune at øge de planmæssige forudsætninger herfor.

Forslag til Lokalplan 397 muliggør, at der kan etableres boliger til unge i de eksisterende bygninger i slotshaven. Charlottenlund Slot og bygningen der tidligere rummede Danmarks Akvarium kan tillige anvendes til kulturaktiviteter.

Det tidligere Danmarks Akvarium kan derudover også anvendes til fitness, wellness, liberalt erhverv samt publikumsorienteret service i form af cafeer og restauranter.

Læs mere om lokalplanforslag 397 - Ungdoms- og kollegieboliger, Charlottenlund