Borgermøde om lokalplaner den 5. oktober 2017

Borgermøde vedr. forslag til Lokalplan 398 og forslag til Lokalplan 386

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 28. august 2017 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 398 for et område ved Ørengårdsvej 6 og forslag til Lokalplan 386 for Gentofte Sportspark med ledsagende miljørapporter samt forslag til tillæg 1 og tillæg 2 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring. Høringsperioden er fra den 6. september 2017 til og med den 1. november 2017.

 

Lokalplanforslagene giver mulighed for opførelse af ungdomsboliger i Sportsparken og ved Ørnegårdsvej. Ved Ørengårdsvej kan tillige opføres familieboliger.

 

Borgermødet afholdes på Gentofte Rådhus den 5. oktober 2017 kl. 19.00.

 

Planforslagene kan ses digitalt på

www.gentofte.dk/lokalplanforslag386 og www.gentofte.dk/lokalplanforslag398

 

Planforslagene kan desuden hentes i udprint på Rådhuset i Kommuneservice, Bernstorffsvej 161, tlf. 39 98 37 31, eller på kommunens biblioteker.