Brevstemmer - sidste frist er fredag den 17. november.

Husk, at sidste frist for at afgive brevstemmer til kommunal- og regionsvalget er fredag den 17. november.

Du kan afgive stemme pr. brev i Kommuneservice på rådhuset, og på bibliotekerne i betjent åbningstid.  

Her på gentofte.dk kan du læser meget mere om brevstemmer, og om, hvordan du skal forholde dig praktisk på selve valgdagen.

Læs om brevstemmer 

Læs om alt det praktiske ved valget den 21. november.