Nyheder 2017

Nyheder

Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand til Øresund

Gentofte Kommune giver hermed tilladelse til midlertidig udledning af 85.000 m3 grundvand til Øresund. Ansøgningen er behandlet efter Lov om Miljøbeskyttelse, nr. 1189 af 27. september 2016 og Bekendtgørelse om Spildevandstilladelser m.v. nr. 726 af 1. juni 2016.

Hold øje med badevandet

Opdatering 11-04-2017. Som opfølgning på den midlertidige udledning af spildevand i marts måned, er der netop taget vandprøver fra Taarbæk Søbadeanstalt, Bellevue Strand, Charlottenlund Strand og Svanemøllestranden. Samtlige prøver overholder de vejledende grænseværdier for kystbadevand (BEK nr. 917 af 27/06/2016). Analyserne kan ses herunder.

Book Ordruphallen til fysiske aktiviteter

Kunne du tænke dig at låne Ordruphallen til egne aktiviteter? Gentofte Kommune gennemfører et forsøg, hvor borgerne selv kan booke tid til til Ordruphallens faciliteter.

RSS