Badning og ophold i og på vandet frarådes ved Skovshoved Havbad

På grund af forringet badevandskvalitet frarådes badning og ophold på vandet i fx kajak.

På grund af kraftig regn har der været udledning af spildevand tæt ved Skovshoved Havbad. Udledningen af spildevand sker, fordi der er en lækage på overløbsledningen. Efter samråd med embedslægen fraråder Gentofte Kommune badning ved Skovshoved Havbad.

Udførte test af afløbssystemet omkring havnen viser en utæthed på en overløbsledning, ca. 70 m fra kysten. Overløbsledningen bruges når det regner kraftigt og har udløb 1,6 km fra kysten. Vandkvaliteten vil hurtigt kunne ændre sig ved kraftig regn, da udløbsledningen i givet fald vil blive taget i brug. Kommunens vandforsyningsselskab Novafos arbejder på højtryk med at få tætnet ledningen. Ledningen er placeret således, at der er store udfordringer i at kunne udføre arbejdet, så på nuværende tidspunkt er det ikke muligt at opsætte en præcis tidsplan for, hvornår utætheden er udbedret.

Gentofte Kommune følger vandkvaliteten nøje og tager daglige vandprøver for at vurdere effekten af de tiltag, Novafos udfører.

Badning frarådes indtil vandkvaliteten igen er god.

Vi opfordrer borgerne til at holde øje med opsatte skilte og tjekke flagstatus på badevand.dk.

Ønskes yderligere oplysninger, henviser vi til Natur og Miljø tlf. 78 76 02 04 eller Novafos' vagttelefon tlf. 44 20 80 80.

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,