Borgermøde om Svanemøllen Skybrudstunnel

HOFOR og Novafos har igangsat planlægning af et projekt med etablering af en ny skybrudstunnel i den nordlige del af København, Gladsaxe og Gentofte. Tunnelen skal sikre bedre afledning af regnvand samtidig med, at projektet skal være med til at forhindre, at kloakkerne løber over i situationer med kraftig regn.

Miljøstyrelsen er myndighed for miljøvurderingen af projektet, da den strækker sig over alle tre kommuner.

For nærmere information om projektet, indgivelse af høringssvar og den forestående miljøvurdering henvises til Ideoplægget for Svanemøllen Skybrudstunnel på Miljøstyrelsens hjemmeside

Høringsfristen er den 28. februar 2019.

Borgermøde i Gentofte Kommune 

I forbindelse med høring vedrørende ideer og forslag til miljøvurdering af Svanemøllen Skybrudstunnel, afholder vi borgermøde:

Mandag den 18. februar 2019

Tid: 19.00 - 20.30

Sted: Rådhushallen på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

Venlig hilsen

Gentofte Kommune.