Nyheder

Nyheder

Nedsættelse af vandråd

Foreninger og organisationer kan nu indstille medlemmer til et kommende vandråd for det såkaldte "Hovedvandopland 2.3 Øresund". Fristen for ansøgning er tirsdag den 31. januar 2017.

Midlertidig udledningstilladelse ved Tuborg Nord

Gentofte Kommune har meddelt tilladelse til midlertidig udledning af vand fra kystnær byggegrube, i forbindelse med etablering af ny pumpestation i umiddelbar nærhed af eksisterende pumpestation i Tuborg Havn.

RSS