Nyheder - Gentofte Kommune

Nyheder

Nyheder

Vær med til at udvikle et bæredygtigt Gentofte

Gentofte Kommune skal videreudvikle sin strategi for fremtidens bæredygtighed. Den skal formuleres i samarbejde mellem borgere, lokalpolitikere, virksomheder og foreninger - og du kan være med.

Hvordan gør vi ungelivet endnu bedre?

Spørgeskemaundersøgelse skal afdække, hvordan kommunens unge trives. Resultaterne skal bruges som baggrundsmateriale i arbejdet med den kommende ungepolitik.

Patienter får større frihed i genoptræningen

Med en smartphone og fem elastikker med sensorer kan patienter med ny hofte eller nyt knæ nu genoptræne, hvor og hvornår det passer dem. Den nyudviklede teknologi øger friheden for patienterne, mens kommunen forventer bedre at kunne møde det stigende behov for genoptræning.

Tilladelse til etablering af badebro

Gentofte Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af badebro ud for ejendommen Frederikkevej 23, 2900 Hellerup. Tilladelsen meddeles på en række vilkår. Se nærmere i tilhørende tilladelse og kortmateriale.

RSS